COA schrapt ruim 10.000 plaatsen

In 41 opvangcentra verdeeld over het land verdwijnen nog dit jaar ruim 10.000 plaatsen voor asielzoekers. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besloten omdat de instroom van asielzoekers sterk is afgenomen.

Over twee jaar zal het totale aantal opvangplaatsen volgens de leiding van het COA op maximaal 30.000 liggen tegen 70.000 nu. Het COA wil dat vooral bereiken door het sluiten van complete centra en door kleinschalige opvang op te heffen. In grotere centra wordt de capaciteit verlaagd. Als er sprake is van voortijdige beëindiging van een contract worden de betrokken gemeenten schadeloos gesteld. In de drie noordelijke provincies verdwijnen de meeste plaatsen. Volgens de COA-directie omdat daar de grootste concentratie van opvangplaatsen is.

De omvangrijke maatregel heeft volgens COA-directeur H.Janssen ook verstrekkende gevolgen voor het personeel. Eind volgend jaar verliezen zo'n 1.500 (vaste en tijdelijke) medewerkers hun baan. Janssen benadrukt dat zijn organisatie, om zo flexibel mogelijk te kunnen werken, relatief al veel tijdelijke contracten sluit. ,,Zo'n 30 procent van de medewerkers is tijdelijk in dienst.'' Een opvangplaats kost de gemeenschap circa 12.000 euro per jaar, hetgeen leegstand volgens de COA-leiding ,,maatschappelijk niet verantwoord'' maakt.

De meeste opvangplaatsen verdwijnen in het noorden. De centra in Stadskanaal (600), Siddeburen (400), Grootegast (400), Uithuizen (400), Sneek (400), Kollum (250), Coevorden (350) en Hooghalen (330) worden gesloten. Die in Ter Apel, Roden en Heerenveen bijna gehalveerd. Het grootste AZC dat de deuren moet sluiten, is dat in Assendelft, waar nu nog plaats is voor duizend mensen. De sluiting heeft volgens een woordvoerder van de gemeente Zaanstad, waartoe Assendelft behoort, geen grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarbij is van begin af aan duidelijk geweest dat het een tijdelijk centrum betrof.

Vorig jaar kwamen er bijna 13.000 asielzoekers naar Nederland, veel minder dan in de voorgaande twee jaar. In 2001 waren dat er nog ruim 25.000 en in 2000 nog bijna 34.000. Tegelijk vertrokken er in 2002 ook veel meer asielzoekers dan in andere jaren: bijna 27.000.

Volgens de COA-directeur is bij het besluit geen rekening gehouden met een eventuele oorlog in Irak, als gevolg waarvan een nieuwe vluchtelingenstroom op gang zou kunnen komen. ,,Er is nu geen oorlog'', aldus Janssen. Zijn organisatie bekijkt de actuele situatie iedere vier maanden en dan is er tijd genoeg om de noodzakelijke maatregelen te nemen.

De Groningse CDA-gedeputeerde H. Bleker heeft gisteren voorgesteld om het COA op te heffen. Volgens Bleker, lijsttrekker voor zijn partij bij de komende statenverkiezingen, kunnen de provincies en de gemeenten de opvang goedkoper en beter regelen nu het aantal op te vangen asielzoekers zienderogen terugloopt.

In de provincie Groningen zijn op dit moment ruim 10.000 opvangplekken voor asielzoekers. Op termijn zullen er volgens Bleker nog maar 4.000 nodig zijn. Een los orgaan als het COA is in zijn visie dan niet meer nodig. De provincie kan de opvang tegen die tijd beter in samenspraak met de gemeenten zelf organiseren, aldus Bleker.