`Campus Vught moet vervolgd'

Defence for Children, de Stichting Rechtsbijstand Asiel en de Vereniging Asieladvocaten-Juristen Nederland willen de directie van de zogenoemde ama-campus in Vught voor de rechter slepen. De organisaties vinden dat alleenstaande asielzoekers (ama's) van hun vrijheid worden beroofd op de campus.

Daarnaast heeft het Kinderrechtencollectief, waarin onder andere de Nationale Jeugdraad en Nederlandse afdelingen van Unicef en Defence for Children zitten, in een brief aan de vaste commissie van Justitie van de Tweede Kamer erop gehamerd dat ama's in de campus recht hebben op beter onderwijs, maatwerk, privacy, vrijheid van meningsuiting, rechtsbescherming, een minder gesloten omgeving, meer vrije tijd en een bewonerscomité. ,,Wij vragen dus om naleving van hun rechten zoals vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind,'' aldus een woordvoerster van Defence of Children. De commissie van Justitie van de Tweede Kamer debatteert morgen over de voortdurende problemen op de campus.

Het collectief pleit voor een `kindvriendelijke' opvang van ama's, een vernieuwing van de huidige gehanteerde methodiek in de ama-campus en de komst van een onafhankelijke Commissie van Toezicht. De Tweede Kamer besloot eerder dat zo'n commissie overbodig is en dat de klachtenregeling van het COA volstaat.

In Vught worden asielzoekers tussen 15 en 17,5 jaar onder een streng regime voorbereid op hun terugkeer. Ze worden onderworpen aan een strafsysteem met punten. De ama's vinden het dagprogramma dat ze verplicht zijn te volgen te zwaar. Vorige week donderdag braken 35 ama's uit de campus, uit protest tegen het strenge regime. Ze werden door de voogdij-instelling Nidos ondergebracht bij pleeggezinnen, waar negentien van hen nog steeds zitten. De rest is teruggekeerd naar de campus na toezegging van de nieuwe campus-directeur dat ze een bewonerscomité mogen oprichten en dat ze elke ochtend een half uur langer mogen uitslapen.