Vondst ondergronds meer China

Onder de Taklamakan-woestijn in het droge westen van China is een immens ondergronds meer met een geschatte inhoud van 36 miljard kubieke meter water ontdekt. Dat heeft het officiële Chinese persbureau Xinhua gisteren bekendgemaakt.

Het ondergrondse reservoir, dat net zo veel water bevat als het stuwmeer dat ontstaat bij de voltooiing van de Drieklovendam in de rivier de Yangtze, werd ontdekt tijdens een intensieve wetenschappelijke zoektocht naar water in de dunbevolkte westelijke provincie Xinjiang. De dorre Taklamakan-woestijn, waar de temperaturen kunnen oplopen tot tegen de vijftig graden, is ongeveer zo groot als Polen.

China wil jaarlijks een miljard kubieke meter water aan het reservoir onttrekken om in de agrarische en industriële behoefte aan water in het gebied te voorzien. Ook komt er zo schoon drinkwater beschikbaar voor circa tien miljoen bewoners in het gebied. ,,Onze ontdekking kan een geologische en waterkundige basis leggen om te voorzien in de waterbehoefte op civiel, industrieel en agrarisch gebied'', aldus geoloog Wang Min.

De ondergrondse watervoorraad vergroot de mogelijkheid dat na China's oostelijke kustprovincies nu ook ook het arme westen tot grotere economische ontwikkeling kan komen. Daarvoor voert de Chinese overheid al jaren campagne, tot nu toe echter met beperkt resultaat.

China, dat vrijwel jaarlijks kampt met grote overstromingen in het zuiden en met extreme droogte in het noorden van het land, is vorig jaar begonnen met een project om water uit het zuiden naar het noorden te leiden. Het project, begroot op zo'n 59 miljard euro, hoeft mogelijk minder grootschalig te worden uitgevoerd door de vondst van het meer. Sommigen waarschuwen echter het `nieuwe' water vooral duurzaam te beheren.