Spanningen India en Pakistan

Diplomatieke spanningen tussen India en Pakistan lopen opnieuw hoog op door de uitwijzing, zaterdag, van elkaars ambassadeurs. India wees de Pakistaanse ambassadeur uit omdat die geld zou hebben doorgesluisd naar Pakistaanse separatisten in Kashmir. Vorige maand wezen beide landen om dergelijke redenen ook al diplomaten uit. Ruzie over Kashmir resulteerde vorig jaar bijna in een oorlog.