Resolutie 1441

In een open brief hameren acht Europese regeringsleiders op de naleving van resolutie 1441 van de Veiligheidsraad (NRC Handelsblad, 30 januari).

Niet naleving zal volgens hen ten koste gaan van de geloofwaardigheid van de Veiligheidsraad en daarmee de wereldvrede aantasten. Daarmee gaan zij er gemakshalve vanuit dat de zaak van de wereldvrede bij de Veiligheidsraad in goede handen is, terwijl deze daarvoor juist het grootste obstakel vormt. Voor het waarmaken van het vredesideaal zou Europa dan ook haar vizier niet moeten richten op de massavernietigingswapens van Saddam Hussein, als `de bedreiging' van de wereldvrede, maar zich en bloc moeten richten op de reorganisatie van de Verenigde Naties, als `de weg' naar de wereldvrede. Via artikel 109 van het VN-Handvest moet deze ontsloten kunnen worden.

Wat de hervorming van de VN betreft, moet met name worden gedacht aan de opheffing van de ondemocratische Veiligheidsraad (vetorecht) en de overheveling van zijn primaire verantwoordelijkheid de handhaving van de internationale vrede en veiligheid naar de Algemene Vergadering.

    • Wouter ter Heide