Referendum

De Zwitsers hebben zichzelf zondag in een referendum meer macht toebedeeld. Volgens nieuwe regels krijgt de bevolking het recht zich (bindend) uit te spreken over internationale verdragen. Ook kan de bevolking voortaan alle wetgeving per referendum amenderen. In het verleden kon ze dat slechts bij wetgeving die gevolgen had voor de grondwet. Parlement en regering, die zelf het voorstel hadden ingediend, toonden zich tevreden dat 70 procent van degenen die hadden gestemd voor de aanpassing waren. De opkomst was met 28 procent echter laag.