Iran wint zijn eigen uraniumerts

Iran heeft eigen uraniumvoorraden ontdekt en is begonnen die te winnen voor gebruik in zijn kerncentrales. President Mohammad Khatami heeft dat gisteren bekendgemaakt.

President Khatami onderstreepte dat het Iraanse kernprogramma slechts vreedzame doeleinden dient. De bekendmaking, in een toespraak tot functionarissen van het ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Technologie die door de televisie werd uitgezonden, kwam als een volstrekte verrassing. Waarnemers gaan ervan uitdat zij de regering in Washington zal alarmeren die vreest dat Iran bezig is met een geheim kernwapenprogramma. De Verenigde Staten, die Iran samen met Noord-Korea en Irak hebben ingedeeld in hun `As van het Kwaad', oefenen al geruime tijd zware druk op Rusland uit om zijn hulp bij de bouw van de eerste Iraanse kerncentrale, bij Bushehr, te staken. Deze kerncentrale moet dit jaar in bedrijf komen.

Half december produceerden de VS satellietfoto's van Iraanse kerninstallaties die volgens Washington kunnen worden gebruikt voor de productie van kernwapens. Maar Teheran liet toen weten dat het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), dat toeziet op de naleving van het nucleaire nonproliferatieverdrag (NPV), van de bouw van deze installaties op de hoogte was. Later deze maand komt een delegatie van het IAEA op inspectiebezoek. IAEA-directeur Mohammed ElBaradei deed recentelijk een beroep op Iran een protocol bij het NPV te ondertekenen dat de inspecteurs van het IAEA machtigt door henzelf bepaalde plaatsen te bezoeken.

Het Iraanse uraniumerts wordt gewonnen in het gebied van Savand, 200 kilometer van de stad Yazd. In de steden Isfahan en Kashan zijn worden verwerkingsfabrieken gebouwd, aldus Khatami. Hij zei dat Iran vastbesloten is de hele splijtstofcyclus zelf te controleren, van het winnen en opwerken van uraniumerts tot en met het opwerken van gebruikte kernbrandstof – een proces waarbij plutonium kan vrijkomen. Iran, een belangrijk olieland, zegt kernenergie nodig te hebben voor binnenlands energiegebruik omdat het zijn inkomsten uit olie-export zover mogelijk wil opvoeren.