Burgemeester van Delfzijl stapt op

Burgemeester E. Haaksman (52, VVD) van Delfzijl heeft vanmorgen met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd. Hij nam dit besluit na gesprekken met commissaris van de koningin H. Alders.

In een verklaring zei Alders vanmorgen dat Haaksman terugtreedt zodat ,,het noodzakelijke vernieuwingsproces in Delfzijl'' een ,,nieuwe impuls'' kan krijgen. Oud-minister A. Jorritsma (VVD) treedt op als waarnemend burgemeester. De rest van het college beraadt zich op zijn positie en neemt daarover morgen een besluit.

Haaksman lag al geruime tijd onder vuur, recentelijk door het aftreden van wethouder E. M. Koning (Gemeentebelangen), die haar partijgenoot Bruininck maandelijks 300 euro toestopte en hem beschuldigde van aanranding. De rijksrecherche onderzoekt momenteel of sprake is geweest van strafbare handelingen. Haaksman werd verweten dat hij te weinig leiding gaf tijdens deze bestuurlijke crisis.

Haaksman werd in 1989 in Delfzijl benoemd en vorig jaar herbenoemd. Zijn positie werd onhoudbaar, nadat vorige week uit een rapport van de Inspectie VROM Regio Noord bleek dat de gemeente al geruime tijd geen milieucontroles uitvoert bij zware industrieën en dat driekwart van de bestemmingsplannen verouderd is. Alders sprak toen al van ,,een zeer ernstige situatie''.

Ook de financiële positie van de gemeente is zorgwekkend. Voortzetting van het huidige beleid tot en met 2006 leidt tot ,,substantiële begrotingstekorten'', aldus Alders. Een bezuinigingsoperatie is nodig en moet 2,3 miljoen euro opleveren. Als de gemeenteraad niet daartoe besluit, dan zal de gemeente onder preventief toezicht worden geplaatst.

Volgens Alders is het vertrouwen in het gemeentebestuur bij de inwoners van Delfzijl ernstig geschaad. Hij heeft daarom twee onafhankelijke deskundigen, de staatsrechtgeleerden prof. D.J. Elzinga en prof. A.H.M. Dölle, gevraagd uit te zoeken welk college in welke samenstelling op voldoende steun kan rekenen in de raad.

Jorritsma zal zich vooral bezighouden met het op orde brengen van de gemeentefinanciën en met het plan van aanpak van VROM om de controle op milieuvergunningen te verbeteren.

In Delfzijl is verheugd gereageerd op de komst van de oud-minister van Economische Zaken. Fractievoorzitter J. Menninga (PvdA) ,,We hebben grote problemen en hebben de hulp van rijk en provincie hard nodig. Dan is het goed dat er iemand komt die de wegen in Den Haag kent.''