`Ambassade VS moet verplaatst worden'

De Nederlandse regering gaat de Amerikanen vragen hun ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag te verplaatsen. De gemeente dringt daar al langer op aan. De ,,onhandige ligging'' van de ambassade maakt het nemen van permanente scherpe veiligheidsmaatregelen ,,lastig'', aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Amerikanen dringen op zulke maatregelen aan. De gemeente en de ambassade zijn over een alternatieve locatie in gesprek. ,,Wij willen deze belangrijke ambassade goed accommoderen op een andere prestigieuze locatie'', aldus de woordvoerder van de Haagse burgemeester Deetman.

Sinds de aanslagen in de VS, op 11 september 2001, is een groter deel van het terrein rond de ambassade afgezet. Er stond al een politiepost. Een deel van de rijbaan op het Lange Voorhout is afgesloten. Verdere permanente maatregelen leggen volgens rijk en gemeente te grote druk op de omgeving. De ambassade ligt op de hoek van een kruispunt waar auto, tram en fiets samenkomen. ,,Stel dat de Amerikanen een acht meter hoge muur om hun ambassade willen bouwen, dan is dat op deze plaats niet mogelijk'', aldus een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over ,,gerechtvaardigde verlangens'' van de Amerikanen op het punt van veiligheid. ,,De Amerikanen zijn met eigen initiatieven gekomen en het is nu zaak daarin tot een praktische oplossing te komen.''

De veiligheidsmaatregelen rond de ambassade en het Amerikaanse consulaat in Amsterdam zijn vanmorgen al tijdelijk verscherpt in verband met de ,,huidige internationale situatie'', de dreigende oorlog met Irak. Er zijn hoge hekken geplaatst, er is bewapende patrouille van de marechaussee en er zijn pantservoertuigen geplaatst.

De Amerikaanse ambassade was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.