Zeeuws Delta aast op water Europoort

Het Zeeuwse waterbedrijf Delta wil fuseren met de Rotterdamse branchegenoot Europoort. De ondernemingen hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de vorming van een gezamenlijke onderneming voor het einde van dit jaar.

Dit heeft Delta gisteren bekendgemaakt. De combinatie zou jaarlijks 170 miljoen kubieke meter drinkwater leveren aan een kleine miljoen huishoudens en 95 miljoen kuub industriewater aan bedrijven in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse havens. Het nieuwe bedrijf verwacht een jaaromzet van 250 miljoen euro. Naar eigen zeggen komt de nieuwe combinatie hiermee in de top van de Nederlandse watermarkt.

De gesprekken over een fusie passen in de schaalvergroting in de Nederlandse waterwereld. Nadat toenmalig minister Pronk (Milieu) enkele jaren geleden besliste dat de waterbedrijven in overheidshanden moeten blijven, hebben zij hun ambities voor de beurs en buitenlandse expansie op een laag pitje gezet. Wel wordt de watersector de laatste jaren gedwongen goedkoper te werken door middel van onderzoeken, waarbij de waterbedrijven onderling worden vergeleken.

Om kosten te besparen zoeken waterbedrijven naar mogelijkheden om te fuseren. Europoort telt nu nog 400 werknemers, de waterpoot van Delta 100. Het is de bedoeling dat er werknemers vertrekken zonder gedwongen ontslagen. Volgens Delta is het samengaan met Waterbedrijf Europoort ,,een eerste stap'' in het streven ,,een vooraanstaande positie'' te houden in de watersector. Delta meldt nadrukkelijk dat verdere fusies niet worden uitgesloten.

Het Zeeuwse nutsbedrijf Delta levert niet alleen water maar ook gas en elektriciteit en geeft daarnaast radio- en televisiesignalen en internet door via de kabel. Delta viste eind vorig jaar achter het net bij een poging het Utrechtse elektriciteitsbedrijf Remu in te lijven.

D. Luteijn wordt definitief directievoorzitter van Delta. De 59-jarige Luteijn bekleedde die positie al voorlopig sinds augustus vorig jaar. De voormalig VVD-senator blijft daarbij voorzitter van een naar hem genoemde commissie voor extreme wateroverlast.