`Turken in Irak onder bevel VS'

Amerikaanse functionarissen hebben voorgesteld dat de duizenden militairen die de Turkse regering Noord-Irak in wil sturen in het geval van een oorlog in Irak, officieel om een mogelijke vluchtelingencrisis het hoofd te bieden, onder Amerikaans commando worden geplaatst. De Amerikanen, onder leiding van speciale afgezant Zamay Khalilzad, voeren op dit moment in Ankara onderhandelingen met Turkse vertegenwoordigers en Iraakse Koerdenleiders, die zich fel verzetten tegen zo'n Turkse bezetting. Ankara heeft eerder aangegeven twee keer zoveel militairen naar zijn `achtertuin' Noord-Irak te willen sturen als er Amerikanen worden gelegerd. De Turkse overheid wil dat een Amerikaanse militaire aanwezigheid tot 20- à 30.000 beperkt blijft. Er zijn al honderden Turkse militairen permanent in het gebied gelegerd.

Het idee om Turkse troepen in Noord-Irak onder Amerikaans commando te plaatsen, is bedoeld als compromis. Washington heeft sympathie voor de Koerdische zaak, maar het wil ook zo snel mogelijk Ankara's instemming loskrijgen voor de stationering van een troepenmacht in Turkije in verband met een aanval op Irak. Het compromisvoorstel kreeg overigens gisteren een kille ontvangst in Ankara. Parlementsvoorzitter Bulent Arinc noemde dit ,,hoogstwaarschijnlijk onaanvaardbaar''.

Khalilzad erkende gisteren na een ontmoeting met Hosyar Zebari, een topfunctionaris van de Iraakse Koerdische Democratische Partij (KDP) dat er ,,veel wederzijds wantrouwen'' heerst tussen Turkije en de Iraakse Koerden. ,,Transparantie is noodzakelijk zodat de mensen niet reageren op basis van de egrste bedoelingen van de andere kant'', zei hij.

Turkije is openlijk bang voor pan-Koerdische aspiraties en vreest ook dat de Koerden in de chaos van een Amerikaanse militaire interventie de hand leggen op Noord-Iraakse olievelden. De Koerden op hun beurt wijzen op oude Turkse aanspraken op het gebied, die de Turkse minister van Buitenlandse Zaken onlangs heeft meegedeeld weer te onderzoeken. Zij vrezen dat Turkije een oorlog wil aangrijpen om zijn rol in de regio te versterken.