Stellingen

Wanneer bekende Nederlanders in de media uitspraken doen over een strafzaak, zonder dat zij op de hoogte zijn van de relevante feiten, ontstaat snel een vertekend beeld van het recht. P. de Meij, Rijksuniversiteit Groningen

Statistische methoden leiden in veel gevallen tot een mate van zekerheid die het belang van het bewezen feit in ruime mate overschrijdt. Allard C.R. van Riel, Universiteit Maastricht

De verschuiving van de traditionele parlementaire politiek naar de huidige mediapolitiek gaat ten koste van de politiek-inhoudelijke discussie en leidt tot opportunistische besluitvorming. A.W. van den Beld, Erasmus Universiteit Rotterdam

De integratie van verstandelijk gehandicapten in de samenleving vereist meer aanpassingen van de samenleving dan van verstandelijk gehandicapten. Tiny Hoekstra, Universiteit Wageningen

Het woord (disleksie), (dislectie), dyslexie is niet bedacht door iemand die er last van had. C.H.L.J. ten Horn, TU Delft

Het is de kunst om reclame als een vorm van creativiteit te zien in plaats van als een bron van ergernis. L. Kater, Universiteit Maastricht

De vele politieke zelfmoordacties van de laatste jaren tonen aan dat iemand die wil sterven ten behoeve van zijn volk of een ideaal niet geestelijk gestoord, minder toerekeningsvatbaar of schuldbewust hoeft te zijn. H.A. Bakker, Rijksuniversiteit Groningen

Stellingen die geen betrekking hebben op het proefschrift worden het beste onthouden. Saffire Phoa, Universiteit van Amsterdam

Er is een trend om elkaars inhoud te beoordelen op elkaars uiterlijk. P.J.W. Dennesen, Universiteit Maastricht

Een conclusie is het moment in het onderzoek waarop men het denken moe werd. Martine H. Bruinenberg, Wageningen Universiteit