Rapport deels overgeschreven

De Britse regering heeft gisteren toegegeven in een rapport over Irak uitgebreid en zonder bronvermelding te hebben geciteerd uit bestaand materiaal, waaronder een artikel uit het septembernummer van de Middle East Review of International Affairs. Verder is geciteerd uit twee artikelen in Jane's Intelligence Review. De regering houdt wel vol dat het rapport ,,solide'' is.

In het maandag verschenen rapport, waarin alleen aan het begin wordt vermeld dat het is ,,gebaseerd op verschillende bronnen, onder andere van veiligheidsdiensten'', tracht de Britse regering aan te tonen dat het regime van Saddam Hussein wordt gekenmerkt door ,,misleiding, bedrog en intimidatie''. Het bestaat uit drie delen. Het eerste, belangrijkste deel beschrijft hoe de wapeninspecteurs om de tuin worden geleid en constateert dat Irak voor iedere wapeninspecteur tweehonderd leden van de geheime dienst heeft. In het tweede en derde deel wordt Iraakse veiligheidorganisaties in kaart gebracht en hun invloed op de gewone bevolking. Woensdag prees de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, het Britse rapport in zijn toespraak in de Veiligheidsraad.

Donderdag bleek dat een groot deel van het rapport is overgenomen – compleet met grammaticale fouten – uit openbare wetenschappelijke bronnen. Volgens Glen Rangwala, Irak-deskundige van de universiteit van Cambridge, zijn elf van de negentien pagina's overgeschreven uit oud materiaal. ,,Als de aard van het werk van inlichtingendiensten alleen maar bestaat uit onderzoek op internet, dan kan worden getwijfeld hebben aan de geloofwaardigheid van eerdere claims [tegen Irak]'', aldus Rangwala, die zeer kritisch is over de Blairs standpunt inzake Irak.

Politici reageerden geschokt. Ze zeiden dat Blair op deze manier zijn doel, om de bevolking te overtuigen van de noodzaak van een oorlog, volledig mist. Volgens Labour-parlementariër Glenda Jackson is dit ,,weer een voorbeeld van de manier waarop de regering tracht het land te misleiden''. De liberale parlementariër Jenny Tonge beschuldigt de regering van ,,dezelfde praktijken als Saddam Hussein''.