Prostaat

Hiermede zou ik namens de Nederlandse urologie willen reageren op de ingezonden brief `Prostaat' (bijlage W&O, 1 febr). De briefschrijver, die duidelijk een algehele prostaatverwijdering in Frankrijk heeft ondergaan, stelt dat de laparoscopische techniek voor prostaatverwijdering in Nederland niet beschikbaar zou zijn. Dit is níet waar. Er zijn meerdere ziekenhuizen waar deze ingreep regelmatig plaatsvindt, met gunstige resultaten.

Kritisch op te merken valt verder dat de door de inzender genoemde bijzonder gunstige resultaten, wat potentie en incontinentie betreft, zeker niet door alle Franse centra worden gehaald. Bovendien moet in de loop der tijd nog blijken of deze gegevens reproduceerbaar zijn. De belangrijkste reden voor terughoudendheid voor de laparoscopische ingreep in Nederland ligt in het feit dat de oncologische resultaten op lange termijn nog niet vaststaan. Bij elke nieuwe oncologische ingreep zijn observaties op langere termijn noodzakelijk die bevestigen dat de tumor op de nieuwe manier net zo nauwkeurig kan worden verwijderd als door een operatie die door een buiksnede wordt verricht. Dergelijke gegevens zijn op op dit moment nog niet bekend, wat voldoende reden is voor voor terughoudendheid bij de toepassing. Te hopen valt dat de inzender niet behoort bij de groep van mannen waarbij later zal blijken dat de tumor om technische redenen toch niet radicaal verwijderd was.

    • Prof.Dr. F.H. Schröder