Overlijden voor een prikkie

Bij het zoeken naar een overlijdensrisicoverzekering blijken er voor eenzelfde geval prijsverschillen tot 40 procent bij vijftien aanbieders. Nou lijken hier de kleine lettertjes van weinig belang, want een eventuele uitbetaling is louter afhankelijk van het al dan niet overlijden binnen de verzekerde periode. Of moet je bijvoorbeeld rekening houden met de kredietwaardigheid van de verzekeraars? Wie overlijdt er eerder: de maatschappij of de verzekerde? Of kun je ervan uitgaan dat het toezicht in Nederland dermate is dat je gewoon voor de goedkoopste kan gaan?

(E. van V.)

Ik zou de goedkoopste kiezen en geen rekening houden met de soliditeit van de verzekeraar. Dat aspect kunt u trouwens toch niet beoordelen. Maar eerst moet u uw dekkingsbehoefte bepalen. Hoeveel dekking heeft u al in de polis van uw spaarhypotheek of in andere levenpolissen? In uw pensioenregeling? Wilt u een verzekering die altijd hetzelfde bedrag uitkeert of één met een uitkering die daalt met het verstrijken van de looptijd? En wees niet te zuinig. Een uitkering van 100.000 euro lijkt nu heel wat, maar over vijftien jaar niet meer, door de geldontwaarding.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl

    • Adriaan Hiele