OltBrink

Tijdens een escapade door nachtelijk Amsterdam ontmoetten twee jeugdige Meesterklassers elkaar in de kroeg. Na een paar biertjes stond een compleet biedsysteem op de achterkant van een viltje. De wegen van Sjoert Brink en Erik Oltmans zouden zich daarna scheiden, maar hun hyperagres-sieve OltBrink leefde voort. Oltmans speelde twee weken geleden met zijn partner Bert te Velde de finale van de Transfer Solutions Meesterklasse. Uiteraard bediende het paar zich van het controversiële OltBrink. Van te voren hadden kenners het systeem een cruciale rol toebedacht. Vanwege het onberekenbare karakter werden Oltmans-Te Velde in staat geacht er swings mee te creëren. De afloop is bekend. Hun club Pegasus had tegen De Lombard geen schijn van kans en van OltBrink zagen we niet veel. Een luttel spel slechts gaf iets weer van de totale gekte van het systeem:

W/OW

♠ H V 8

♡ B 8 6 3

♦ B 8

♣ 9 6 5 4

♠ 6 4 2

♠ A B 10 9 7 5

♡ H V 9 5

♡ A 4

♦ H 10 4

♦ 7 5 3 2

♣ 10 8 2

♣ 3

♠ 3

♡ 10 7 2

♦ A V 9 6

♣ A H V B 7

In de gesloten kamer belandde Willem van Eijck voor De Lombard als noord in 4♡ na een informatiedoublet van zijn partner over een 3♠ preëmpt. Het contract was onspeelbaar en ging twee down. Op rama zagen we OltBrink in actie:

West

Noord

Oost

Zuid

Schollaardt

te Velde

Drijver

Oltmans

pas

2♡

2♠

3♣

pas

3SA

a.p.

De 2♡ opening van noord betekende 0-7 punten met minstens vier hartens. Drie klaveren van zuid was weliswaar nonforcing, maar vanwege zijn maximum en goede schoppenstop besloot Te Velde tot 3SA. Hij won de uitkomst van ♠10 en sneed in ruiten. West nam ♦H, waarna de verdediging vijf schoppens en drie hartens opraapte. Drie sans min vijf leverde De Lombard vier imps op.

Ondertussen lijken de geruchten bewaarheid dat international Anton Maas zijn partnership net Vincent Ramondt heeft gestopt. De immer ambitieuze Amstelvener zou Erik Oltmans hebben losgeweekt van Bert te Velde op jacht naar nog meer roem. Hun systeem? OltMaas.

    • Jan van Cleeff