Nieuwe topman Ericsson krijgt het goed zwaar

Ericsson heeft een beetje frisse lucht nodig. De benoeming van Carl Henric Svanberg als topman is dus welkom, al was zijn voor- ganger Kurt Hellström niet de ramp die sommigen in hem zagen. Aan het roer gekomen lang nadat de Zweedse producent van tele- comapparatuur in moeilijkheden raakte, heeft Hellström flink gesnoeid in Ericssons uit de hand gelopen kosten.

Anders dan Hellström heeft Svanberg een staat van dienst van wereldklasse en voelt hij zich op zijn gemak onder beleggers en bij de media. Svanberg heeft welis- waar geen telecomervaring, maar dat zou hem onder deze omstan- digheden juist van pas kunnen komen bij het nemen van harde maatregelen.

Hij staat voor twee uitdagingen. Eén: de winstgevendheid moet hersteld. Hellströms herstruc- turering vertoont vermoeidheids- verschijnselen.

Ten tweede moet hij de eigendomsstructuur van Ericsson op orde brengen. Twee grote aan- deelhouders controleren Ericsson met een minderheid van het aandelenkapitaal. Vorig jaar beloofden zij te overwegen genoegen te nemen met minder stemrecht in ruil voor geldelijke compensatie. Juist hun armzalige ondernemingsbestuur is de voor- naamste reden waarom Ericsson in de problemen verkeert.

Als Svanberg het concern in veiligheid weet te brengen, staan de grote aandeelhouders bij hem in het krijt. Daar kan hij gebruik van maken. Als de marktomstan- digheden nog verder ver- slechteren en Svanberg zijn geloofwaardigheid op het spel moet zetten bij een tweede claim- emissie, zal zijn invloed alleen maar toenemen. Hij moet in dat geval eisen dat ieder aandeel voortaan één stem vertegen- woordigt, zonder compensatie.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly