Illegale kinderen uit huis geplaatst

Een groeiend aantal illegale kinderen wordt uit huis geplaatst op last van de rechter. Uit een rondgang langs Jeugdzorg in Den Haag, Rotterdam en Utrecht blijkt dat ruim 160 illegale kinderen onder toezicht van Jeugdzorg staan.

De toename van de uithuisplaatsing wordt in Amsterdam verklaard uit de groeiende armoede onder illegale gezinnen. Dat zegt directeur Jeugdbescherming van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam, J. Buwalda ,,Door het materiële tekort, in combinatie met de uitzichtloosheid, lopen spanningen in een gezin soms zo hoog op dat we daartoe moeten overgaan.'' Het komt ook steeds vaker voor dat gezinsvoogden voedselpakketten meenemen op huisbezoek.

Maatregelen die Jeugdzorg kan nemen, bijvoorbeeld de rechter vragen om uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling, zijn volgens de Amsterdamse directeur Buwalda niet bedoeld om armoedeproblemen op te lossen. Jeugdzorg in Amsterdam is ook bang voor de ,,aanzuigende werking'' die deze maatregelen kunnen hebben. Afgelopen zomer was er een advocaat die voorstelde de uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling te gebruiken om illegale gezinnen aan een verblijfsvergunning te helpen. De advocaat, die zei dat ze 250 illegale Somalische gezinnen als cliënt had, ging ervan uit dat de overheid mensen niet het land zou uitzetten als hun kinderen in Nederland dringend hulp nodig hebben. Het valt jeugdhulpverleners in Amsterdam op dat er, óók in het afgelopen half jaar, steeds vaker illegale vrouwen met kleine kinderen bij hen om hulp vragen. ,,Zeker één keer in de twee weken klopt er iemand bij ons aan.'' De directeur Jeugdbescherming gaat ervan uit dat dat komt omdat de opvanghuizen voor gezinnen vol zitten. Daarnaast speelt volgens haar mee dat illegalen hulpverlening proberen te gebruiken om een eind te maken aan hun onzekere bestaan. ,,Ieder mens zou dat proberen in die omstandigheden.''

Andere bureaus voor Jeugdzorg in de Randstad hebben geen aanwijzingen dat illegalen op die manier proberen aan een verblijfsvergunning komen. Jeugdzorg in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht willen van Justitie weten wat ze ermee aan moeten dat deze kinderen, die volgens de wet bescherming nodig hebben, óók volgens de wet het land uit moeten.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL

pagina 21

    • Petra de Koning