Hof hoort critici inzake André de V.

Het gerechtshof in Arnhem wil de twee rechercheurs horen die ernstige kritiek hebben geuit op het politieonderzoek naar de Enschedese vuurwerkramp, waar ze zelf aan mee hebben gewerkt.

De twee worden als getuige opgeroepen in het hoger beroep van de twee directeuren van S.E. Fireworks en André de V. De V. is voor brandstichting bij S.E. Fireworks veroordeeld tot vijftien jaar cel. De brand bij dit bedrijf op 13 mei 2000 leidde tot een serie explosies waarbij 22 mensen om het leven kwamen. De twee rechercheurs betwijfelen of De V. verantwoordelijk is voor de brandstichting. Sporen richting andere verdachten zijn volgens hen onvoldoende onderzocht.

Ook beschuldigen zij collega-rechercheurs van het manipuleren met getuigenverklaringen en ontlastend bewijs voor De V. niet tijdig aan het dossier te hebben toegevoegd. Het OM heeft zich altijd verzet tegen het horen van de rechercheurs. Volgens advocaat-generaal A. Welschen stelt hun kritiek niets voor. ,,Ik ben blij dat het hof ze wel serieus neemt'', reageert advocaat J. Peters van de beide rechercheurs. Justitie en de politie Twente hebben de aantijgingen eerder onderzocht, maar geen fouten of onregelmatigheden kunnen ontdekken. De politie wil dat de rijksrecherche een onderzoek instelt naar de `dissidente' rechercheurs. De twee zouden te nauwe banden met Fireworks-directeur R. Bakker hebben gehad en vertrouwelijke informatie hebben gelekt.

In de drie strafzaken rond de vuurwerkramp verhoort het hof tussen 11 maart en 31 maart nog een groot aantal andere getuigen. Een politie-infiltrant tegen wie De V. in het huis van bewaring in Maastricht een bekentenis zou hebben afgelegd, wordt achter gesloten deuren gehoord. Ook twee gedetineerden uit het Almelose huis van bewaring tegen wie De V. eveneens zou hebben bekend, moeten getuigen.

Het hof wil daarnaast de klusjesman van S.E. Fireworks horen. Deze man is op 13 mei 2000 kort voor de brand op het bedrijfsterrein geweest. Omdat hij is veroordeeld wegens meineed, en tegen deze veroordeling in hoger beroep is gegaan, zal hij zich tijdens zijn verhoor waarschijnlijk beroepen op zijn verschoningsrecht. J. Plasman, de advocaat van directeur Bakker, vindt dat het OM de zaak tegen de klusjesman had moeten seponeren omdat deze dan zonder restricties kan worden verhoord. Advocaat Plasman: ,,De waarheidsvinding naar de oorzaak van de ramp is volledig ondergeschikt gemaakt aan de vervolging wegens meineed.''

De V. werd in september tot celstraf veroordeeld. Volgens de rechtbank in Almelo heeft hij het eerste vlammetje aangestoken op het terrein van S.E. Fireworks. De V. ontkent de beschuldigingen.