Gaspart weg als voorzitter FC Barcelona

Joan Gaspart stapt op als voorzitter van FC Barcelona. Na een bijzondere spoedvergadering van het clubbestuur werd gisteravond bekendgemaakt dat Gaspart per 1 maart zal vertrekken.

In juni worden er vervroegde verkiezingen gehouden om de vacante post in te vullen. Het aftreden van Gaspart volgt op de aanhoudende crisis binnen de Catalaanse voetbalclub. Deze bereikte anderhalve week geleden reeds een hoogtepunt met het vertrek van trainer Louis van Gaal.

Gaspart (58) gold reeds vanaf het begin van zijn verkiezing, nu tweeënhalf jaar geleden, als weinig geliefd. Dit was mede het gevolg van het feit dat hij onder zijn evenmin populaire voorganger Josep Luís Núñez jarenlang fungeerde als vice-voorzitter en trouwe uitvoerder van diens beleid. Bij het vertrek van Núñez ontspon zich een verbeten strijd waarin Gaspart de verkiezingen won van de uitgever Lluís Bassat, en hij eveneens rekening houden met de oppositie van de nog immer populaire Johan Cruijff.

De felle verkiezingsstrijd maakte dat Gaspart weliswaar als winnaar uit de bus kwam, maar dat de sfeer van meet af aan bedorven was. Diens weinig toegankelijke karakter, de matige resultaten en allengs verslechterende financiële situatie van de club droegen evenmin bij aan zijn populariteit.

De club heeft volgens het tijdschrift Mercado di Dinero een schuld van 230 miljoen euro. Onder Gaspart werd de afgelopen twee seizoenen 111 miljoen geïnvesteerd in nieuwe spelers.

Het opnieuw binnenhalen van Van Gaal door de clubvoorzitter, nadat deze twee jaar eerder onder felle kritiek de club had moeten verlaten, werd door een grote meerderheid van de aanhang als onbegrijpelijk ervaren. Na aanhoudende nederlagen, waarbij de club inmiddels is afgedaald naar de onderste regionen van de Primera Division, moest Van Gaal het veld ruimen. In de golf van kritiek werd evenwel de beschuldigende vinger ook naar Gaspart gestoken.

De clubvoorzitter raakte daarbij allengs steeds verder geïsoleerd, nadat het ene na het andere gerespecteerde bestuurslid besloot af te treden. De algehele crisis werd de afgelopen week op de spits gedreven nadat een motie van aftreden was ingediend door een aantal leden, die vervolgens niet erkend werd door het bestuur. Gaspart ontkende gisteravond dat deze motie, die inmiddels is ingetrokken, iets van doen had met zijn vertrek. De scheidende voorzitter erkende dat de problemen niet uitsluitend te verklaren zijn uit de sportieve prestaties, zoals eerder was betoogd door hemzelf en Van Gaal. ,,Het is mogelijk dat er leden zijn die menen dat ik dit besluit veel eerder had moeten nemen en anderen die denken van niet, maar iemand die de verantwoordelijkheid heeft aanvaard moet beslissingen nemen'', aldus Gaspart, die op 1 maart de voorzittershamer overdraagt aan vice-president en vertrouweling Enric Reyna.

    • Steven Adolf