Extra beveiliging rechtbanken

De Raad voor de Rechtspraak onderzoekt of het mogelijk is een nieuwe, landelijke standaard in te voeren voor de beveiliging van gerechtsgebouwen. Een van de mogelijkheden die wordt onderzocht, is het plaatsen van detectiepoortjes bij de achteringangen. In sommige gerechtsgebouwen, zoals het Paleis van Justitie in Den Haag, zijn die al aanwezig. Aanleiding voor het onderzoek zijn twee incidenten vorige week, waarbij verdachten in de zittingszaal over wapens bleken te beschikken.