Even 5.000 euro zoek

Toevallig maakte ik pal voor de jaarwisseling 5.000 euro over van mijn girorekening naar mijn spaarrekening, bij een andere bank. De afschrijving is op 30 december gedateerd, de bijschrijving op 1 januari. Verrassend snel. Binnenkort moet ik op de aangifte inkomstenbelasting vermelden in box 3 hoeveel geld er eind 2002 op mijn rekening(en) stond. Ook die 5.000 euro? Ik kan op geen enkel rekeningoverzicht verantwoorden waar dit geld staat.

(D. S.)

Strikt genomen valt het bedrag tussen wal en schip, wanneer u zich houdt aan de ultimo jaar saldi van de banken. Maar dan kunt u ook een miljoen euro even laten verdwijnen, om zo het gemiddelde jaarsaldo van uw vermogen in box 3 te drukken en minder aan 1,2 procent heffing te betalen. Hoewel die 5.000 euro voor 2003 wel gewoon meetelt. Zo makkelijk gaat dit niet, want het blijft uw vermogen, waar het ook staat. Daarom valt uw even zoekgeraakte overboeking in box 3 onder de `vorderingen', volgens mij.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl

    • Adriaan Hiele