Deutsche Bank nog niet uit de problemen

Twee hoeraatjes voor Josef Ackermann!

Het is nu bijna een jaar geleden dat de topman van Deutsche Bank de `Operatie Aandelenkoers' lanceerde: een herstructureringsoperatie die was bedoeld om de marktwaarde van de Duitse bank een steuntje in de rug te geven. Sindsdien heeft Ackermann een indrukwekkend bedrag van 3,8 miljard euro aan operationele kosten weten te besparen. Hij heeft voor meer dan 8 miljard euro aan bedrijfsonderdelen en bezittingen verkocht. Hij heeft de balans laten krimpen en het kernvermogen opgekrikt. En hij heeft ervoor gezorgd dat de bank zich voortaan concentreert op zakenbankactiviteiten, vermogensbeheer en particuliere bankzaken. Als gevolg daarvan heeft het aandeel van Deutsche het veel beter gedaan dan die van zijn Duitse branchegenoten. Maar naast HVB en Commerzbank maakt jammer genoeg iedereen een goede indruk. In vergelijking met de Europese banksector, waar Deutsche zich graag aan spiegelt, heeft het aandeel 15 procent slechter gepresteerd. In absolute termen is de koers zelfs gehalveerd.

Maar dat alles was vorig jaar. Volgens Ackermann zal het in 2003 beter gaan. De nieuwe, gestroomlijnde Deutsche Bank staat er goed voor om ten volle van iedere economische opleving te kunnen profiteren. Maar komt die er wel? Er is geen twijfel mogelijk dat Deutsche's zakenbank een indrukwekkende prestatie heeft geleverd door de omzetdaling van kwartaal op kwartaal tot 1 procent beperkt te houden. Maar dat is niet hetzelfde als groei – en de sterke start van het nieuwe jaar kan nog makkelijk afzwakken. Zoals ieder jaar gebeurt.

In dat geval zijn er nog meer bezuinigingen nodig om de winstgevendheid te bevorderen. Prijzenswaardig genoeg heeft Ackermann tot nu toe alle bezuinigingen doorgevoerd die hij had beloofd. Maar daar staat het risico tegenover dat in 2003 de voorzieningen voor slechte schulden weer zullen oplopen als de Duitse economie blijft kwakkelen. Ackermann denkt dat dat niet zal gebeuren. Maar ook niemand had verwacht dat die voorzieningen in 2002 zouden verdubbelen.

Het enige dat duidelijk anders zal zijn in 2003 is dat Deutsche geen familiezilver meer kan verkopen. Afgelopen jaar heeft het afstoten van belangen in bedrijven als RWE en Munich Re bijgedragen aan het oplappen van de resultaten. Maar zoals Ackermann terecht zegt, moet de operationele basis sterk zijn, en dat is nu niet het geval. De rendementen op het aandelenkapitaal zijn op z'n best nauwelijks kostendekkend. Het aandeel wordt verhandeld op een niveau dat net boven de nettowaarde van de bezittingen ligt, dus de koers zal waarschijnlijk niet veel verder afglijden. Er is vooralsnog geen aanleiding om de aandelen van deze goed in het kapitaal zittende break-even draaiende bank te kopen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone