CABARETPRIJZEN

,,Wat ik al jarenlang belachelijk vind'', zegt Joost Nuissl, directeur van de Kleine Komedie in Amsterdam, ,,is dat er voor alle podiumkunsten prijzen bestaan, maar voor het cabaret niet. Terwijl het cabaret net zo'n podiumkunst is als toneel, dans, mime of jeugdtheater.''

Samen met twee collega-theaterdirecteuren en vier cabaretimpresario's vormt Nuissl de werkgroep cabaret van de Vereniging van Schouwburg- en Concertdirecties (VSCD). Uit die werkgroep komt het initiatief voor de VSCD Cabaretprijzen, die dit najaar voor het eerst worden toegekend. Eén bekroning voor het beste programma van het seizoen, gemaakt door een cabaretier met enige staat van dienst, en een aanmoedigingsprijs voor een vernieuwende debutant worden voortaan tegelijk uitgereikt met de Louis d'Or, de Colombino en de andere toneelprijzen.

Zijn er dan niet allang veel méér cabaretprijzen?

Nee, niet één.

Natuurlijk leveren de cabaretfestivals ieder jaar heel wat winnaars af, maar dat zijn altijd beginners die nog niet of nauwelijks in het theater staan. Daarnaast is er de Pall Mall Exportprijs (tenzij de wet tegen tabaksreclame dat onmogelijk maakt), maar die is bestemd voor veelbelovend amusementstalent uit allerlei genres en gaat dus ook naar musical-artiesten of andere vocale uitschieters. En tot voor kort was er nog de door de plaatselijke middenstand geïnstigeerde Scheveningen Cabaretprijs, die bij gebrek aan iets anders een landelijke status kreeg, maar vooral bestond ter meerdere eer en glorie van Scheveningen. Toen de prijs steeds vaker werd geweigerd, is men er maar mee opgehouden.

Met de VSCD-Cabaretprijzen hoopt Nuissl ook wat meer duidelijkheid te scheppen over het onderscheid tussen cabaret en puur amusement. Het eerste heeft iets te zeggen en gebruikt humor om die boodschap over te brengen, zegt hij, terwijl het tweede die humor alleen als doel gebruikt: ,,Dat is volstrekt legitiem, en het kan ook heel leuk zijn, maar voor mij gaat cabaret toch in de eerste plaats om de inhoud.''

Er komt dit jaar nog een prijs bij. Het in cabaret gespecialiseerde Koningstheater in Den Bosch en de Zonta-organisatie voor werkende vrouwen reiken binnenkort (op 17 februari) voor het eerst de Zonta Award uit aan een cabaretière onder de 25. ,,Vrouwen hebben het extra moeilijk in een omgeving die toch grotendeels door mannen wordt gedomineerd'', aldus de initatiefnemers. Niet voor niets bestaat de jury uit drie vrouwen, onder wie de cabaretières Karin Bloemen en Nilgün Yerli, en vier mannen.

www.vscd.nl

www.koningstheater.nl

    • Henk van Gelder