Allochtone patiënten

Op 30 januari meldde deze krant dat onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben vastgesteld dat behandelrichtlijnen (standaarden) van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) onvoldoende rekening houden met etnische verschillen. In het artikel werd ten onrechte de indruk gewekt dat huisartsen die de NHG-standaarden volgen, hun allochtone patiënten tekortdoen.

De desbetreffende standaarden voorzien door de inhoud van de adviezen namelijk vaak reeds in de gesignaleerde problemen. Daarnaast laat wetenschappelijk onderzoek zich niet altijd in een aangepaste handeling vertalen. Het vaker voorkomen van een ziekte hoeft bijvoorbeeld niet altijd een andere beleidslijn op te leveren. Ook stellen de onderzoekers onvoldoende vraagtekens bij de overtuigingskracht van het wetenschappelijke bewijs.

Dat Turkse mannen met diabetes een hogere bloedsuikerwaarde hebben, kan niet uit de standaard voortkomen, omdat daarin staat dat de behandeling afgestemd op het bloedsuikergehalte wordt aangepast met andere medicatie of het instellen op insuline tot de streefwaarde is bereikt.

Of zwarten met hoge bloeddruk andere medicatie nodig hebben dan blanken, is onlangs door ons nog uitgezocht: wetenschappelijk bewijs is relatief mager. Daarnaast voorziet de standaard in een frequente controle wanneer de optimale bloeddruk nog niet bereikt is en in aanpassing van de medicatie indien deze niet aanslaat.

Ook zouden de NHG-standaarden er onvoldoende rekening mee houden dat astma, hypertensie en diabetes vaker voorkomen bij allochtone patiënten. Daar wordt, indien het wetenschappelijk bewijs duidelijk is, wel degelijk aandacht aan besteed.

De NHG-standaarden en een uitgebreide reactie zijn te raadplegen op http://nhg.artsennet.nl

    • Hoofd Afdeling Richtlijnontwikkeling
    • Medisch Directeur Nhg
    • Dr. W.J.J. Assendelft