Zorgfraude

Hypocrieter kan het haast niet. De zorgverzekeraars klagen steen en been dat ze zo verschrikkelijk worden opgelicht. Het is al decennia algemeen bekend dat de financiële administratie van de zorg druipt van de fraude. Omdat iedereen inclusief de verzekeraars – daar aan mee doet, is het ook algemeen geaccepteerd geraakt. Het is gebruikelijk dat de verzekeraars gefingeerde ligdagen vergoeden aan ziekenhuizen voor patiënten die gewoon thuis waren (weekeinden).

Er worden nog steeds rekeningen geschreven en betaald voor verrichtingen die niet hebben plaatsgevonden en voor faciliteiten van de instellingen die niet zijn gebruikt, maar wel in de tarieven van het COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) zijn opgenomen. Cliënten die hun verzekeraar op dergelijke onjuiste declaraties attenderen, krijgen te horen dat het hier een regeling met het ziekenhuis betreft. Sommige verzekeraars raden hun assertieve cliënten zelfs dringend af zich met dit soort zaken te bemoeien. Aangezien de verzekeraar gewoon alles betaalt, hoeft de cliënt zich immers geen zorgen te maken. Deze gulle medewerking van de verzekeraars heeft niemand ooit verbaasd. Immers, voor alle soorten verzekeraars geldt: hoe groter de omzet hoe beter, en aan premieverhogingen is men gewend.

Zorgverzekeraar Nederland wil nu de patiënten die frauderen uit het fonds gooien. Veel doelmatiger lijkt het om eerst schoon schip te maken bij de verzekeraars en de regelgevende instanties.

    • D.W. van Bekkum Rotterdam