Wiegel: huisarts uit basispakket

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat huisartshulp buiten de basisverzekering moet blijven als de stijgende zorguitgaven daartoe nopen. De zorg van de huisarts zou dan naar een aanvullende verzekering moeten worden overgeheveld.

Dat vindt voorzitter H. Wiegel van de koepelorganisatie van zorgverzekeraars. Hij roept de politiek vandaag in het Financieele Dagblad op om serieus naar deze mogelijkheid te kijken. Dit scheelt volgens hem 1,5 miljard euro aan collectieve zorguitgaven, op een totaal van 40 miljard euro.

De discussie over de omvang van het basispakket is actueel nu de betaalbaarheid van de zorg in het gedrang lijkt te komen door de grote stijging van uitgaven. Een commissie van topambtenaren (CEC) pleitte in een advies voor de kabinetsonderhandelingen daarom voor de herinvoering van een strikt uitgavenplafond en de invoering van eigen bijdragen en verkleining van het pakket om de uitgaven te beteugelen.

Bij ongewijzigd beleid moet er de komende kabinetsperiode nog eens 4 miljard euro extra naar de zorg, aldus berekeningen van een ambtelijke werkgroep van de ministeries van Financiën en Volksgezondheid. Wiegel meent dat niet zozeer aan het recht op zorg voor elke burger moet worden getornd, maar wel dat de rem op de zorguitgaven veel beter kan worden gezocht in bijvoorbeeld een verkleining van het pakket. Die ontwikkeling acht hij ,,onontkoombaar''.

Het pleidooi van Wiegel voor verwijdering van de huisarts uit het basispakket sluit aan bij een eerder advies van de Sociaal-Economische Raad. Hierin wordt een lans gebroken voor verscheidene verzekeringspakketten, waaruit de consument zou moeten kunnen kiezen. Volgens Wiegel zijn ,,juist de bezoeken aan de huisarts te overzien'' en leent die zorg zich daardoor uitstekend voor een aanvullende verzekering. De Gezondheidsraad pleitte maandag evenwel voor het behoud van de huisartszorg in het smallere, verplichte basispakket. De huisarts bevordert de doelmatigheid van de zorg, aldus het advies van de Gezondheidsraad. De raad vindt net als Zorgverzekeraars Nederland dat het aan de politiek is om te beslissen welke zorg in het basispakket thuishoort.