Vrede in Ivoorkust ernstig in gevaar

In Ivoorkust wordt het vredesproces ernstig bedreigd. De rebellen die het bewind van president Laurent Gbagbo bestrijden zijn het onderling niet eens over de vraag of de strijd moet worden hervat. Gbagbo zelf spreekt zich vanavond uit.

De leiders van de drie belangrijkste rebellengroepen kwamen gisteren in de stad Man in het westen van Ivoorkust bijeen om te praten over een eventuele hervatting van de strijd. Ze werden het niet eens. In een communiqué na het overleg werd melding gemaakt van ,,stormachtige debatten'' en ,,levendige spanningen''. ,,De een vindt dat we de staat van oorlog moeten afkondigen, de ander dat we een ultimatum moeten stellen'', zo formuleerden de rebellengroepen hun onenigheid in het perscommuniqué.

Een leider van de Beweging voor Rechtvaardigheid en Vrede, een van de drie rebellengroepen, zei dat de belangrijkste groepering, de Patriottische Beweging voor Ivoorkust, een ultimatum aan het bewind van president Gbagbo voorstaat, terwijl zijn eigen organisatie en de derde groep, de Ivoriaanse Volksbeweging voor het Verre Westen, liever de wapens weer opnemen. De drie groepen eisen van Gbagbo dat hij het vredesakkoord van Parijs eerbiedigt en een coalitie met de rebellen vormt; die zouden de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken moeten krijgen. De rebellen zetten hun overleg voort.

Gbagbo heeft aanvankelijk onder zware druk van de Fransen ingestemd met het akkoord, maar daar later weer afstand van genomen, mede onder druk van zijn eigen leger, dat geen heil zien in de afspraken. Gbagbo heeft daarna een week lang gezwegen. Maar gisteren beloofde hij dat hij de Ivorianen vanavond toespreekt. Wat hij gaat zeggen wilde hij niet kwijt: ,,Alle arrangementen zijn mogelijk'', zo zei hij gisteren.Later meldde Gbagbo's echtgenote dat haar man wijzigingen in het vredesplan aangebracht wil zien omdat ,,geen enkele Ivoriaan'' het plan kan accepteren. Ze zei dat hij zich zal verzetten tegen de intrede van rebellen in de regering. ,,Er zijn te veel bloedbaden geweest.''

De Verenigde Naties hebben gisteren de evacuatie uit Ivoorkust gelast van al hun personeel dat kan worden gemist. Duizenden andere buitenlanders zijn al eerder uit Ivoorkust geëvacueerd, Fransen voorop: de Franse ambassade is vrijwel dagelijks het doelwit van demonstrerende tegenstanders van het vredesakkoord.