Vijf azc's vervroegd gesloten

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat dit jaar minimaal vijf asielzoekerscentra vervroegd sluiten. Het betreft de azc's in Hasselt, Eibergen en Kollum, Leeuwarden en Sneek.

De azc's sluiten per 1 juli, met een uitloop naar september. Daarnaast wordt in andere asielzoekerscentra, zoals Zwolle, Dokkum en Heerenveen, de capaciteit teruggebracht. In totaal verdwijnen hierdoor in ieder geval 1.800 opvangplaatsen. De asielzoekers die weg moeten uit het centrum op Ameland zullen worden verspreid over Friese AZC's die wel openblijven.

Het COA heeft tot de vervroegde sluiting besloten, omdat sinds de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet in 2000 het aantal asielzoekers drastisch is afgenomen. In de bestaande asielzoekerscentra in Nederland is er een overcapaciteit van 14.000 plaatsen. Het aantal plaatsen in de asielzoekerscentra zal dit jaar waarschijnlijk gehalveerd worden tot 40.000.

Behalve door sluiting van enkele asielzoekerscentra past het COA de capaciteit aan door aanvullende opvanglocaties af te stoten en af te zien van het verwerven van nieuwe centra. De geplande opening van een asielzoekerscentrum met 450 plaatsen in Hengelo (Overijssel) is wegens de afnemende instroom van asielzoekers uitgesteld tot 2004.

Waarschijnlijk worden dit jaar nog meer asielzoekerscentra vervroegd gesloten. De gemeente Zwartewaterland houdt er, afgaande op mededelingen van het COA, rekening mee dat behalve het asielzoekercentrum in Hasselt (262 plaatsen) ook het azc in het naburige Genemuiden (150 plaatsen) eerder dicht gaat dan gepland. De beide azc's zijn in 1999 in gebruik genomen, en zouden pas in 2004 gesloten worden.

Onduidelijk is wat er met de personeelsleden van de te sluiten asielzoekerscentra gebeurt. Het COA maakte vorig jaar al bekend dat er landelijk 2.000 medewerkers weg moeten. In eerste instantie betreft het vooral uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijke aanstelling.

Volgende week dinsdag zal het COA meer informatie geven over het totale aantal asielzoekerscentra dat vervroegd zal worden gesloten.