Vertraging in onderzoek naar islamitische school

Het onderzoek naar de islamitische As Siddieqschool in Amsterdam heeft vertraging opgelopen. De gemeente en het bestuur van de basisschool zijn het niet eens over het instellen van een visitatiecommissie die de school moet onderzoeken. As Siddieq weigert dit vooralsnog.

Dat bevestigt een gemeentewoordvoerder. Wethouder Oudkerk (PvdA) kondigde in november vorig jaar aan een nader onderzoek in te stellen naar de basisschool. Hij deed dit nadat de Onderwijsinspectie concludeerde dat de school, evenals de Al Ummahschool in Enschede en de Er Reseleh in Leiden, te weinig deed om de integratie van de leerlingen te bevorderen. De inspectie stelde dit onderzoek in nadat de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst vorig jaar waarschuwde voor mogelijk aanzetten tot fundamentalisme door enkele scholen.

De Onderwijsinspectie wees erop dat op As Siddieq normen en waarden worden overgebracht die niet overeenstemmen met die van de westerse samenleving. Het rapport van de inspectie werd echter bekritiseerd, omdat het niet op details inging.Naar aanleiding hiervan eiste Oudkerk ,,snel duidelijkheid'' over de situatie op As Siddieq. Hij ging daarop in gesprek met het schoolbestuur om een brede visitatiecommissie in te stellen. Het is voor het eerst dat een gemeente een onderzoek naar een islamitische school instelt. De gemeente had As Siddieq gevraagd voor 31 januari met duidelijkheid te komen over hun standpunt over zo'n commissie, maar het bestuur is daar nog niet mee gekomen. Bestuurslid F. Zaari van As Siddieq erkent dat er ,,flinke onderhandelingen'' worden gevoerd. Waar het meningsverschil zich op toespitst, willen gemeente en schoolbestuur niet zeggen. As Siddieq verwacht dat de partijen er over twee weken uit zijn.