Tsvangirai gaat in tegenaanval

De raadsman van de van hoogverraad beschuldigde Zimbabweaanse oppositieleider Morgan Tsvangirai heeft de kroongetuige van het openbaar ministerie een chronische oplichter genoemd. Volgens advocaat George Bizos heeft Ari Ben-Menashe in zijn getuigenverklaring deze week een reeks onwaarheden gedebiteerd.

Morgan Tsvangirai wordt samen met twee collega's van de Movement for Democratic Change (MDC) beschuldigd van het beramen van een moordaanslag op president Robert Mugabe. Ze zouden vlak voor de presidentsverkiezingen vorig jaar een staatsgreep hebben voorbereid. De drie hangt de doodstraf boven het hoofd.

Ari Ben-Menashe verklaarde eerder dat de partijleiding van de MDC hem als consultant van een Canadees adviesbureau had benaderd om Mugabe uit de weg te ruimen. De voormalige Israëlische spion getuigde dat de CIA bij de plannen was betrokken en dat de Britse regering een deel van de kosten zou betalen.

Bizos probeerde aan te tonen dat Ari Ben-Menashe een lange geschiedenis heeft als zwendelaar in Afrika. Hij liet documenten zien waaruit bleek dat Ben-Menashe eerder de regering van Zambia oplichtte voor 7 miljoen dollar. Een van zijn bedrijven zou verzuimd hebben de tarwe te leveren die de regering was beloofd.

,,Er bestaat een overeenkomst tussen de oplichterij waar volgens ons de MDC slachtoffer van is geworden en andere fraudes van de getuige'', zei Bizos in zijn pleidooi. ,,Hij ontvangt het geld en keert zich dan tegen degene aan wie hij het valse aanbod heeft gedaan.'' Volgens Bizos kreeg Ari Ben-Menashe op oneigenlijke gronden 100.000 dollar van de MDC, die politiek advies en ontmoetingen met hooggeplaatste Amerikanen zou zijn beloofd.

De getuige vertelde de rechtbank eerder dat zijn bedrijf de Canadese, Zimbabweaanse en Amerikaanse autoriteiten onmiddellijk had gewaarschuwd toen de plannen om Mugabe te vermoorden op tafel waren gekomen. Hij zegt de MDC te hebben verteld dat zijn sympathieën bij Mugabe lagen maar dat de partijleiding niet wilde luisteren. De Israëliër heeft toegegeven 1 miljoen dollar van de Zimbabweaanse regering te hebben ontvangen. Het openbaar ministerie weigert toe te lichten waarvoor het miljoen is betaald.