Sluierverbod op scholen in Amsterdam

Vrijwel alle middelbare scholen in Amsterdam hebben gisteren ingestemd met een verbod op het dragen van een islamitische gezichtssluier. Het gaat om 80 scholen, vertegenwoordigd door 25 besturen, in alle categorieën van openbaar en bijzonder onderwijs. De scholen hanteren drie argumenten voor het verbod. De sluier hindert de communicatie in de klas, maakt identificatie en daarmee veiligheidsmaatregelen moeilijk, en staat integratie in de Nederlandse samenleving in de weg.

Vorige maand besloot het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), de instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, al scholieren met een niqaab te weren. Vier meisjes van 16,17 en 18 jaar volgen om die reden geen onderwijs meer en zijn met het ROC in gesprek over een oplossing.

Het sluierverbod op de middelbare scholen was een voorstel van het dagelijks bestuur van het Overlegorgaan Schoolbesturen in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (OSVO). De letterlijke tekst van het voorstel luidt: `Het gezicht en de handen van de leerlingen dienen om onderwijskundige redenen onbedekt te zijn'. Scholen kiezen zelf of ze deze bepaling opnemen in hun collectieve gedragscode of in individuele onderwijsovereenkomsten met leerlingen.

H. Dankaart, secretaris van de OSVO, beschouwt de aandacht voor sluiers op school als een ,,mediahype''. Dankaart: ,,Het zou gaan om tien leerlingen in heel Amsterdam, ik denk dat zelfs die schatting wat aan de ruime kant is.''

Volgens Dankaart zijn de argumenten voor het verbod ontleend aan de gedragsregels van het Islamitisch College, dat al vorig jaar een verbod instelde. Slechts één school ging niet meteen akkoord met het verbod, en vraagt het eigen bestuur om advies. Welke school dat is, wil Dankaart niet zeggen.

De Amsterdamse onderwijswethouder R. Oudkerk sprak gisteravond van ,,een zeer goede beslissing''. Volgens hem belemmert een gezichtssluier de verbale en non-verbale communicatie.

Het verbod van de Amsterdamse scholen is volgens hem een goed voorbeeld hoe scholen dit soort zaken zelf kunnen regelen zonder bemoeienis van de overheid. De wethouder sprak eerder met ruim honderd leerkrachten over de kwestie. Zij gaven toen aan dat zij het liefst de regels zelf bepalen, zonder verordening van de gemeente.