Recordaantal pensioenen niet meer waardevast

Een recordaantal gepensioneerden krijgt dit jaar minder of geen prijscompensatie (indexatie) van hun pensioenfonds. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

De pensioenfondsen hebben voor het lopende jaar over een breed front de prijscompensatie verlaagd, omdat hun financiële positie is aangetast door kolossale koersverliezen op de beurzen.

Het gaat om meer dan 300.000 gepensioneerden (meer dan twee keer zoveel als vorig jaar) in de horeca, drankindustrie, landbouw, woningcorporaties, de groot- en kleinmetaal en bij ondernemingen als Hoogovens, Stork, Oce, Wegener, Econosto en PCM Uitgevers. Daarbij zijn fondsen, zoals KPN, die geen indexatie geven omdat de lonen zijn bevroren.

De twee grootste pensioenfondsen, ABP (ambtenaren en leraren) en PGGM (zorg- en welzijnswerkers), keren de indexatie wel volledig uit.

In reactie op de verlaging of stopzetting van de indexatie en de ondoorzichtigheid van de cijfers zal de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) opnieuw een meldpunt instellen voor klachten. Vorig jaar kreeg de bond honderden reacties, die aanleiding waren voor Kamervragen en een spoedonderzoek door de staatssecretaris van Sociale Zaken naar de indexatiehoogte bij de honderdeen grootste pensioenfondsen.

De inflatie steeg vorig jaar volgens de jongste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek tot 3,2 procent. Gepensioneerden hebben door een afwijkend consumptiepatroon te maken met een wat hogere inflatie. Bij de pensioenfondsen die hun indexatie beperken ligt de prijscompensatie tussen nul en 2,7 procent.

De pensioenfondsen hebben vorig jaar grote verliezen geleden op hun aandelen. Vrijwel allemaal hebben zij reglementair vastgelegd dat ze alleen indexatie geven indien hun financiële positie dat toelaat. Daarover beslissen de pensioenfondsen zelf.

ACHTERGROND pagina 13

    • Menno Tamminga