Ramsj

John Miksic (red.): Geschiedenis van Indonesië. Gebonden, Uniepers 1998, van €45,– voor €19,50. Steven Sterk Utrecht

Grondig overzichtswerk, geschreven door een groep Indonesische (kunst)historici en archeologen, `bijgestaan door een prominent team van internationale collega's'. De nadruk ligt op de oude geschiedenis van Indonesië: vanaf de prehistorie tot aan het begin van de twintigste eeuw, toen de laatste autonome gebieden hun onafhankelijkheid verloren. Enkele onderwerpen: de oudste bouwwerken van Indonesië (waaronder ook de Borobudur), de Sumatraanse koninkrijken in de vroeg-klassieke periode, en – meer recent, en zelfs weer actueel geworden – de opstand van de Chinese bevolking in 1740.

    • Henk Lagerwaard