Onderwijs

De overheid blijkt niet meer in staat het onderwijs zo te organiseren dat abituriënten die natuurwetenschappen willen gaan studeren een voldoende ingangsniveau hebben (NRC Handelsblad, 29 januari). Dat betreft zowel de hoeveelheid leerstof als de diepgang. Tegelijkertijd wil de overheid de ouders meer invloed op de scholen geven. De oplossing is betrekkelijk eenvoudig. Er bestaat het internationaal hoog aangeschreven `international baccalaureate', een wereldwijd toelatingsexamen voor de universiteiten. Tot nu toe mogen in de leerplichtige periode alleen kinderen wier ouders uit het buitenland komen de opleidingen voor dit examen volgen.

Als het iedereen wordt toegestaan zich direct na de basisschool op dit examen voor te bereiden en de overheid de instellingen die hiervoor opleiden subsidieert of aan haar leerlingen beurzen verstrekt, kan elke vwo-student in spe een adequaat toegangsbewijs voor de universiteit verwerven langs een weg waarop de ouders nog veel invloed kunnen hebben.

    • Seger Weehuizen Venlo