Nobelwinnaars vallen Bush aan

Tien Nobelprijswinnaars Economie hebben een aanval gedaan op het economische beleid van de Amerikaanse president Bush. Afgelopen maandag stuurde Bush zijn nieuwe begroting naar het Amerikaanse Congres, die een recordtekort belooft.

De economen, onder wie veel Keynesianen en beroemde namen als Joseph Stiglitz, Franco Modigliani, Lawrence Klein, Paul Samuelson en Robert Solow, hekelen vooral de afschaffing van de dubbele dividendbelasting, die volgens hen niet de kortetermijnimpuls is die de Amerikaanse economie zal stimuleren.

De gelauwerde economen menen dat ,,overcapaciteit, schandalen en onzekerheid de Amerikaanse economie zullen blijven belasten'', en klagen verder dat het permanent maken van de belastingverlaging uit 2001 en de nieuwe belastingverlaging van 1,3 biljoen dollar die Bush voor de komende tien jaar voorstelt, de inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten zullen vergroten.

,,Los van hoe men tegen de specifieke punten van de plannen van Bush aankijkt, bestaat er brede overeenstemming dat die [plannen] de belastingstructuur permanent zullen veranderen en geen banen scheppen in de nabije toekomst'', aldus de tien economen, die steun krijgen van nog 390 andere economen in de Verenigde Staten. Hun kritiek is vervat in een verklaring die gisteren is bekendgemaakt door het Economic Policy Institute in Washington. Ze waarschuwen de president dat het Amerikaanse begrotingstekort groter dreigt te worden dan onder zijn vader ruim tien jaar geleden.

Maar ze laten het niet bij kritiek. ,,Om effectief te zijn zou een stimuleringsplan moeten vertrouwen op tijdelijke uitgaven- en belastingmaatregelen om de vraag aan te moedigen en ook op tijdelijke stimulansen voor investeringen'', menen de winnaars van de Nobelprijs voor economie.