Man-vrouwbeeld

Het was weer zo ver: NRC Handelsblad slaat ons met traditionele, afgesleten man-vrouwbeelden om de oren. De kop boven het artikel over Lousewies van der Laan meldt dat zij een `dochter van een diplomaat' (uiteraard de vader) is en het onderschrift bij de foto is een betuttelende quote van haar moeder (NRC Handelsblad, 3 februari). Waarom niet gewoon een interessante tekst van Lousewies zélf? Aan de column over `Ayaans moeder' op pagina zeven ben ik niet eens begonnen. Ik had mijn buik reeds vol.

    • Marjan Huisman