Kinderopvang CAO is mislukt

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over een nieuwe CAO voor de kinderopvang is stukgelopen. De FNV-bond Abvakabo vindt dat het eindbod van de werkgevers niet aan de minimumeisen voldoet, aldus onderhandelaar J. Dieten vrijdag. De bond overlegt daarover de komende tijd met de leden. Als die het bod afwijzen, komen er nieuwe onderhandelingen. De Abvakabo is de grootste vakbond onder de kinderleidsters, met 11.000 leden onder 30.000 werknemers.