Kabinetsformatie over economie

De besprekingen over een kabinet van CDA en PvdA stonden vandaag geheel in het teken van de slechte financiële en economische vooruitzichten de komende jaren. De onderhandelaars Balkenende (CDA) en Bos (PvdA) lieten gisteren echter na de eerste echte onderhandelingsdag merken dat zij voorlopig eensgezind zijn in hun streven naar het vinden van oplossingen.

De onderhandelaars en de informateurs Donner en Leijnse zouden vandaag in de tweede helft van de middag spreken met directeur Welling van De Nederlandsche Bank en met directeur Don van het Centraal Planbureau. Maandag worden werkgevers en werknemers bij de informateurs verwacht.

Eind vorige week bleek uit een vertrouwelijk rapport van de financieel-economische topambtenaren in de Centraal Economische Commissie aan informateur Donner dat een nieuw kabinet 14,5 miljard euro moet bezuinigen om het financieringstekort de komende vier jaar weg te werken.

Gisteren besteedden de onderhandelaars de gehele dag aan ,,het zoeken naar wat ons bindt'', aldus Bos. Aan de onderhandelingen deed aan de kant van het CDA vice-fractievoorzitter Verhagen mee. Hij leidt de fractie gedurende de formatieperiode. Bos liet zich bijstaan door zijn fractiegenoot Bussemaker die al aan het eind van het tweede paarse kabinet verkennende gesprekken voerde met CDA'ers over samenwerking. Hij kondigde aan dat hij steeds, indien nodig, wisselende specialisten per onderwerp uit zijn fractie zal meenemen.

,,We hebben niet echt onderhandeld'', zei Balkenende gistermiddag na afloop van ,,een constructief gesprek''. Volgens Bos zijn er ,,veel dingen die CDA en PvdA samen willen bereiken''. Gisterochtend had Balkenende al een suggestie gedaan voor het kabinetsmotto: `Verandering voor kracht en kwaliteit'. Volgens de CDA-leider spreekt die leus over de veranderingen in het beleid die nodig zijn. ,,Daarnaast gaat het om de kracht van de economie en de kwaliteit van zorg, onderwijs en veiligheid.'' Bos onderschreef dit streven geheel, maar vond het te vroeg voor een motto.

De eerste dag van de onderhandelingen tussen CDA en PvdA gisteren was vooral ook bedoeld om ,,reserveringen in de agenda'' te maken voor de rest van de besprekingen.

In het weekeinde zouden de informateurs lijstjes van onderwerpen maken die successievelijk aan de orde kunnnen komen tijdens de rest van de besprekingen. Ook wisselden Balkenende en Bos hun visies over onder meer de rol van de overheid en wat aan burgers en maatschappelijke organisaties kan worden overgelaten.