Jeugd Amsterdam: 65 pct allochtoon

Van de 48.000 middelbare scholieren die in Amsterdam wonen, is 65 procent van allochtone afkomst. Dat wil zeggen dat zij of hun ouders in het buitenland zijn geboren. Dit blijkt uit onderzoek van het bureau Onderzoek en Statistiek, gelieerd aan de gemeente.

De etnische samenstelling van de Amsterdamse jeugd (12 tot 18 jaar) is ,,beduidend anders'' dan in de rest van Nederland, aldus de onderzoekers. Gemiddeld zijn twee op de tien jongeren tussen 12 en 18 jaar van allochtone afkomst. In die cijfers zitten steden en platteland. In Utrecht is 54 procent van deze kinderen van Nederlandse afkomst, in Den Haag 43 procent.

,,De allochtone jeugd is een grote, zichtbare groep geworden in Amsterdam'', zegt onderzoeker Simone Crok. De groei van de zichtbare groep (middelbare scholieren en mbo'ers) voltrok zich vooral het afgelopen decennium. In die tijd is het aantal `Marokkaanse' 12- tot 18-jarigen verachtvoudigd. Het ideaal van gemengde schoolpopulaties in de hoofdstad, met evenveel allochtone als autochtone leerlingen, dat wethouder R. Oudkerk (Onderwijs) onlangs nog zei na te streven, is statistisch gezien onmogelijk. ,,Je hebt gewoon 65 procent allochtone kinderen'', aldus Crok.

Eén op de drie jongeren in de hoofdstad leeft volgens de Sociale Dienst in armoede. In heel Nederland is dat één op de tien. In Amsterdam gaat het vooral om kinderen in Surinaamse en Antilliaanse eenoudergezinnen en Turkse en Marokkaanse kinderen in de grotere gezinnen. [Vervolg ALLOCHTONEN: pagina 2]

ALLOCHTONEN

Etnische afkomst prevaleert

[Vervolg van pagina 1] Het aantal allochtone leerlingen dat op het vmbo (voorheen lts, huishoudschool en mavo) zit is in Amsterdam veel groter dan het aantal autochtone jongeren. Van de autochtone (witte) jongeren volgt maar 36 procent vmbo, en 64 procent havo of vwo. Van de allochtone jongeren zit gemiddeld zestig procent op het vmbo en veertig procent op het havo of vwo.

Opmerkelijk is dat landelijk gezien ook zestig procent van alle jongeren op het vmbo zit en maar veertig procent op het havo of vwo. Vooral de autochtone (witte) jongeren in Amsterdam wijken dus af - zij zitten gemiddeld op een hoog schoolniveau.

Uit het onderzoek blijkt ook dat van de Marokkaanse jongeren 57 procent zich eerder `Marokkaan' voelt dan Nederlander, tegen 18 procent die zich eerder `Nederlander' voelt dan `Marokkaan'. De rest voelt zich `beide'. Deze `etnische identificatie' blijkt voor alle etnische groepen indicatief te zijn voor hun gedrag. Jongeren die zich `Marokkaan' voelen beschouwen `hangen in de snackbar' als uitgaan, zegt Crok. Terwijl jongeren die zich meer Nederlander voelen deelnemen aan sport en andere gemengde, georganiseerde activiteiten.