Fiscus helpt niet bij broeikaseffect

Fiscale maatregelen die investeringen in energiebesparende technieken moeten bevorderen, leiden nauwelijks tot een lagere uitstoot van broeikasgassen. Dat staat in het rapport Effectiviteit energiebesparingsbeleid in de glastuinbouw, dat de Algemene Rekenkamer gisteren presenteerde. Voor energiebesparing en herstructurering van de tuinbouw is tot 2010 280 miljoen euro beschikbaar.

Volgens de Rekenkamer bleek uit een jarenlang onderzoek onder 220 tuinbouwbedrijven dat de fiscale stimuleringsmaatregelen een ,,minimaal'' effect hebben op de bereidheid om in efficiënte technieken te investeren. Bovendien werken deze bedrijven niet veel zuiniger dan bedrijven die niet investeren. De Rekenkamer ziet twee oorzaken voor de uitkomst. Sommige technieken, zoals warmtebuffers, hebben volgens de onderzoekers sowieso geen effect. Klimaatregelsystemen kunnen dat wel hebben, maar de Rekenkamer denkt dat dergelijke apparatuur onvoldoende wordt benut door een gebrek aan kennis. LTO Glastuinbouw verwerpt de conclusies grotendeels. ,,Veel tuinbouwers zouden zonder de fiscale maatregelen geen klimaatregeling hebben gekocht.''

Verder heeft LTO kritiek op de ,,vastgelopen'' herstructurering van de tuinbouw. Veel tuinbouwbedrijven zouden moeten verhuizen naar andere gebieden in het land, bij voorkeur dicht bij industrie zodat veel warmte hergebruikt kan worden. Deze techniek levert wel forse energiebesparingen op.