Files 2

De VROM-raad en Pierre Rappeneau willen de afgeschoten kilometerheffing, zij het in wat andere vorm, opnieuw van stal halen (NRC Handelsblad, 21 en 23 januari). De VROM-raad wil een variabele heffing, rekening houdend met bouwjaar, gewicht, tijdstip en locatie, terwijl Rappeneau uitgaat van het aantal inzittenden. Niet alleen wordt Nederland dan opgezadeld met een systeem, waarop de Oost-Duitse Stasi destijds jaloers zou zijn geweest, maar ook zijn beide voorstellen fraudegevoelig, ingewikkeld en duur. De miljarden die met invoering, onderhoud en incasso zijn gemoeid kunnen veel beter in de infrastructuur geïnvesteerd worden.

Bovendien veroorzaakt deze vorm van tolheffing een ongewenste tweedeling in de maatschappij, namelijk tussen degenen die de kosten kunnen afwentelen en degenen die deze zelf moeten opbrengen.

Allerwegen wordt ingezien dat meer asfalt helpt. Afgelopen jaar zijn de files met maar liefst 8 procent afgenomen, onder meer door gebruik van spitsstroken, waarvan er gelukkig meer aangelegd gaan worden.

    • F. van de Camp