Files 1

In het artikel `Files kunnen wel degelijk worden opgelost' (NRC Handelsblad, 23 januari) stelt prof.dr Rappeneau dat op termijn de samenleving meer is gebaat met een goed georganiseerd op het individu gericht autosysteem, dan met een openbaar vervoer dat zich richt op het gelijktijdig transport van groepen mensen.

Rappeneau wijst de beperking van (de vraag naar) het aantal auto's van de hand, omdat dit niet zou passen in het markteconomisch denken. Hoog tijd om het passend te maken, zou ik denken: files kosten geld, maar erger nog: fossiele brandstoffen zijn schaars en uitputtelijk, en ook de belasting van het milieu zou eindelijk moeten worden doorberekend.

Met de komst van energiezuinige motoren nadert volgens hem het moment waarop het energiegebruik per reizigerskilometer gelijk is voor de auto en bijvoorbeeld de bus. Buiten beschouwing wordt gelaten dat de trend is om grotere en in de praktijk dus juist minder zuinige motoren te produceren, die meer vermogen kunnen leveren voor allerlei luxe- en veiligheidsvoorzieningen. Het ruimtelijke argument dat een bus met passagiers minder ruimte vergt dan voor auto's vereist is veegt hij van tafel: berekeningen van het CBS leren dat over een kilometer snelweg per jaar meer reizigers gaan dan over een kilometer busbaan. Dat is nu juist het probleem: teveel automobilisten en te weinig busreizigers, daardoor staan de auto's op de snelweg in de file en niet de bussen op de busbaan.

Als Ei van Columbus presenteert Rappeneau het aloude carpoolen. Dat het in de jaren '80 gedoemd was tot mislukken, had hij wel voorzien: pas bij een bij een toenmalige benzineprijs van 5 gulden 40 per liter ontstond bereidheid tot samenrijden. Daarom wil Rappeneau het carpoolen in een nieuw jasje steken: directe betaling per chipknip, vlotte fiscale afhandeling, slimmere carpoolstroken, slimme signaleringssystemen, en tolheffing op basis van het aantal inzittenden. Ik vraag me af of automobilisten zich hierdoor voldoende zullen laten enthousiasmeren. Mij dunkt dat de automobilist bereid is een zeer hoge prijs te betalen voor het gemak van zijn privé-autogebruik en dat hij het persoonlijke belang laat prevaleren boven het algemene belang.

    • T.H. Vermeulen