Bush vraagt tweede VN-resolutie Irak

De Amerikaanse president George Bush vraagt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om een tweede resolutie tegen Irak, die gebruik van militair geweld tegen het land toestaat.

De Veiligheidsraad moet dan wel snel in actie komen, aldus Bush. ,,Het spel is uit.''

Bush voert daarmee de druk op de Verenigde Naties verder op om tot een eensluidend oordeel te komen over een aanval op Irak. Blijft een beslissing uit, dan dreigen de Verenigde Naties niet langer serieus te worden genomen, aldus Bush. ,,De wereld kan naar dit moment toegroeien. De gemeenschap van vrije naties kan laten zien dat zij sterk, vol zelfvertrouwen en vastbesloten is de vrede te bewaren. De Verenigde Naties kunnen hun doelstellingen vernieuwen en een bron van stabiliteit en veiligheid voor de wereld zijn.''

Irak heeft afwijzend op de uitspraken van Bush gereageerd. De Iraakse VN-ambassadeur Mohammed al-Douri zei dat de Amerikaanse steun voor een tweede VN-resolutie alles heeft van ,,een resolutie voor oorlog''.

Een tweede resolutie is een belangrijke eis van landen die van mening zijn dat de VS overhaast aansturen op een oorlog in de Golf. Frankrijk heeft gisteren herhaald dat het zich niet snel zal laten verleiden tot een aanval op Irak zolang er geen concrete bewijzen zijn dat Irak over massavernietigingswapens beschikt. ,,Het is nog geen tijd [voor een tweede resolutie]'', zei Jean-Marc de La Sablière, de Franse VN-ambassadeur.

Ook de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Joeri Fedotov, heeft vandaag gezegd dat een nieuwe resolutie pas overwogen kan worden nadat de wapeninspecteurs van de VN opnieuw verslag hebben uitgebracht.

Maar het geduld van de Verenigde Staten raakt op. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei gisteren voor de Amerikaanse Senaatscommissie van buitenlandse betrekkingen dat de kwestie een kritiek punt bereikt als op 14 februari Hans Blix, chef van de VN-wapeninspectie verslag doet aan de Veiligheidsraad. ,,We bereiken het eindspel in de komende weken. Het is geen zaak meer van maanden'', aldus Powell. Powell zei ook dat de val van de Iraakse leider Saddam Hussein goed kan uitpakken voor het Midden-Oosten. ,,De mogelijkheid bestaat dat succes [in Irak] de regio fundamenteel verandert op een krachtige en positieve manier die de Amerikaanse belangen zal versterken.'' [Vervolg IRAK: pagina 5]

IRAK

Verhoor van expert

[Vervolg van pagina 1] Irak heeft inmiddels ook de presentatie van Powell voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van afgelopen woensdag puntsgewijs veroordeeld. Amir al-Saadi, adviseur van Saddam Hussein, noemde alle aanklachten ongegrond. Wel heeft Irak inmiddels ingestemd met de ondervraging van Iraakse wapenspecialisten door de inspecteurs van de Verenigde Naties zonder aanwezigheid van Iraakse autoriteiten. De Verenigde Naties hebben bevestigd dat een eerste gesprek al heeft plaatsgehad.

Over de mogelijk zijdelingse betrokkenheid van de NAVO bij een aanval op Irak is gisteren in Brussel een voorlopig besluit genomen. NAVO-secretaris-generaal George Robertson is een speciale procedure gestart die Frankrijk, Duitsland en België de kans geeft om tot maandag hun eventuele bezwaren kenbaar te maken over het sturen van AWACS-verkenningsvliegtuigen en Nederlandse Patriot-raketten naar Turkije. Daar heeft Istanbul de NAVO om gevraagd. Komen die bezwaren er niet, dan zal aan het verzoek van Turkije worden voldaan. ,,Ik vertrouw er op dat we begin volgende week een besluit zullen hebben bereikt'', zei Robertson.

Het Turkse parlement heeft eveneens gisteren in een besloten zitting ingestemd met de modernisering van vliegbases en havens die mogelijk zullen worden gebruikt bij een aanval op Irak. De modernisering gebeurt op Amerikaanse verzoek, maar over de vraag of Amerikaanse militaire ook toestemming krijgen de bases daadwerkelijk te gebruiken, beslist het parlement op 18 februari. De Turkse premier Gül herhaalde gisteren dat Turkse troepen niet aan de gevechten zullen deelnemen.

IRAAKSE OPPOSITIE pagina 5

WWW.NRC.NL dossier Irak