Verdeeld advies EVC-top over Ineos

De leiding van pvc-fabrikant EVC heeft vandaag een verdeeld advies uitgebracht over het overnamebod van meerderheidsaandeelhouder Ineos. De directie werd min of meer tot deze maatregel gedwongen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De toezichthouder verwierp het plan van de EVC-top om, uit vrees van belangenverstrengeling, een neutrale positie in te nemen. Het Besluit Toezicht Effectenverkeer uit 1995 vereist bij een overnamebod een gemotiveerd standpunt van het bestuur van het over te nemen bedrijf, aldus de AFM. De autoriteit stelt dat beleggers en aandeelhouders recht hebben op een toelichting.

Ineos, een cluster van chemiebedrijven en al voor driekwart eigenaar van EVC, bracht in december via dochterbedrijf Hawkslease een bod uit op de resterende aandelen van de pvc-producent. Het bod kwam neer op 1,33 euro per aandeel, 10 procent boven de gemiddelde koers van de voorgaande vijf maanden, maar ver beneden de nominale waarde van 8 euro per aandeel.

De verdeeldheid binnen de EVC-top kwam direct aan het licht. Zo wees W. Prinselaar, de voorzitter van de raad van commissarissen, het bod van de hand. Prinselaar hield ook vandaag vast aan zijn weigering aan de overeenkomst mee te werken.

De overige commissarissen en het bestuur kozen voor een tweesporenadvies. Aandeelhouders die twee tot drie jaar vooruit kijken, moeten het bod maar accepteren, zo stelt de EVC-top. Zij hebben daar een duidelijke verklaring voor. De marktomstandigheden voor EVC blijven in die periode zo moeilijk dat het Ineos-bod een beter rendement oplevert dan de bedrijfsactiviteiten van de pvc-producent.

Langetermijnbeleggers kunnen daarentegen beter hun EVC-aandelen in de zak houden meent de directie. De komende drie tot vijf jaar bieden het bedrijf voldoende mogelijkheden te groeien. Aangezien de al genomen maatregelen om de winstgevendheid te vergroten pas op de langere termijn vruchten zullen afwerpen, ontraadt de EVC-top aandeelhouders met zitvlees het Ineos-bod.

Als bijlage bij de adviezen stuurde EVC een resultatenoverzicht over de eerste tien maanden van 2002 mee. In die periode bedroeg het nettoverlies 18,9 miljoen euro, flink minder dan het verlies van 52,9 miljoen euro over dezelfde periode in 2001. De omzet van het bedrijf zakte 0,9 procent tot 904,7 miljoen euro.

De vooruitzichten voor dit jaar zijn niet erg rooskleurig. De duurdere olie zorgt voor een sterk gestegen prijs voor ethyleen, de belangrijkste grondstof voor pvc. Daardoor komen de marges van het bedrijf nog heviger onder druk te staan.