Staat: verkoop belang KPN, niet van TPG

De Nederlandse Staat wil zijn vergaande belang van 31,4 procent in het telecombedrijf KPN opgeven, maar niet in het postbedrijf TPG (34,7 procent). Aldus reageerde vanmorgen een woordvoerder van het ministerie van Financiën op de mededeling dat de Europese Commissie er op aandringt om afstand te doen van het zogenoemde gouden aandeel in KPN en TPG.

Financiën heeft de brief van de commissie nog niet ontvangen. ,,We zullen dus eerst eens goed kijken wat precies het probleem is. Nu al is duidelijk dat de overheid de zeggenschap over KPN wil afbouwen. Daar speelt minder dan bij het postbedrijf het dienen van het publieke belang'', aldus de woordvoerder.

De actie van de Europese Commissie tegen Nederland is een vervolg op stappen van Eurocommissaris Bolkestein (interne markt) die als voorstander van vrij kapitaalverkeer bezwaar maakte tegen de gouden aandelen. De Commissie neemt ook maatregelen tegen de regeringen van Italië en Denemarken, die soortgelijke constructies kennen in voormalige overheidsbedrijven. Overheden van de lidstaten van de EU willen op deze manier de zeggenschap in de vroegere staatsbedrijven houden. De Commissie is daar tegen. Via de golden share kan een staat `nee' zeggen tegen fusies, overnames, uitgifte van aandelen.

Op initiatief van Bolkestein deed het Europese Hof vorig jaar zomer een uitspraak over de belangen van Frankrijk en Portugal in respectievelijk een oliemaatschappij en de financiële, energie- en transportsector. Volgens het Hof zijn gouden aandelen alleen toegestaan als er ,,een nationaal strategisch belang mee gemoeid is''. De recente brief van de Commissie moet worden gezien als een stap in de richting van een officiële klacht bij het Hof in Luxemburg. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren.

Vorig jaar februari heeft het ministerie van Financiën nog aan de Tweede Kamer laten weten dat de Staat geheel uit KPN wil stappen. Daar moet de Tweede Kamer wel mee instemmen. Het proces is aanzienlijk vertraagd door de kabinetscrisis van vorig jaar en de nu lopende onderhandelingen over een nieuw kabinet. Volgens Financiën is het postbedrijf TPG ,,een ander verhaal'', omdat daar het publieke belang nog een grote rol speelt. Postbezorging dient onder alle omstandigheden, ook in afgelegen gebieden, te worden gewaarborgd. Volgens de Europese

Commissie kan dat heel goed op een andere wijze dan op grond van een gouden aandeel, worden geregeld.

Een woordvoerder van TPG zei vanmorgen niet te verwachten dat eventuele juridische stappen van de Commissie gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. ,,Het is een zaak tussen de EU en de Nederlandse regering en lijkt in overstemming te zijn met het plan

van Nederland om de meeste van haar aandelen in TPG te verkopen.''