`Risico missie Kabul niet onderschat'

Demissionair minister Kamp (Defensie) heeft vanmiddag van de hand gewezen dat het kabinet zich onvoldoende zou bekommeren om de risico's voor Nederlandse troepen in Kabul.

Hij zei dit tijdens overleg met de Tweede Kamer in reactie op het Tweede-Kamerlid Karimi (GroenLinks), die de houding van het kabinet op dit punt ,,laks'' noemde. Kamp zei deze opmerking als ,,zeer onheus'' te ervaren. Karimi kreeg overigens slechts bijval van SP-woordvoerder Van Bommel.

Kamp zei ervan doordrongen te zijn dat er aanzienlijke risico's aan de vredesmissie in Afghanistan (ISAF) zijn verbonden. Defensie probeert die risico's naar vermogen te beheersen. Nederland en Duitsland nemen begin volgende week samen het commando over ISAF over van Turkije. Kamp zal in verband hiermee dit weekeinde naar Kabul reizen.

De bewindsman verklaarde desgevraagd dat het kabinet rekening houdt met de mogelijkheid dat een eventuele oorlog in Irak gevolgen kan hebben voor de situatie in Afghanistan. Hij zei er van uit te gaan dat de Amerikanen huntoezeggingen om ISAF-troepen desnoods te helpen evacueren ook tijdens een oorlog tegen Irak gestand zouden doen.

Op vragen over recente raketbeschietingen op het ISAF-kamp in Kabul zei de minister dat er thans mortieropsporingsradars op weg zijn naar Kabul. Met behulp daarvan kan worden vastgesteld waarvandaan de raketten afkomstig zijn en wellicht worden voorkomen dat er nieuwe beschietingen volgen. Ook zijn er meer militairen van het Korps Commandotroepen ingezet voor patrouilles om mogelijke beschietingen te verijdelen. Kamp bestreed dat er geen draagvlak meer voor de vredesoperatie zou zijn onder de lokale bevolking, zoals eerder deze week van de kant van militaire vakbonden was gesuggereerd. Discussie over eventuele gevaren voor de vredesmacht wordt er niet gevoerd in Duitsland. Wel zijn de Duitsers doordrongen van de risico's. Zo zei de aanstaande ISAF-commandant, de Duitse generaal Norbert van Heyst, twee weken onlangs dat hij er rekening mee houdt dat een aanval op Irak gevolgen kan hebben voor westerse militairen in Kabul.