`Raspoetin heilig verklaren'

Een nationalistische stroming binnen de Russisch-orthodoxe kerk wil tsaar Ivan de Verschrikkelijke en de mystieke gebedsgenezer Raspoetin heilig verklaard zien. De 16de-eeuwse tsaar was volgens haar niet alleen wreed, maar ook en vooral vroom, en Raspoetin beschermde de tsarenfamilie en zou door,,vrijmetselaars'' zijn vermoord. Patriarch Aleksej II, hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk, wil van het initiatief niets weten.