Ontruiming azc's op Ameland mag

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers mag de drie tijdelijke opvangcentra van 58 asielzoekers op Ameland ontruimen. Dit bepaalde de rechtbank in Leeuwarden vanmorgen in een kort geding dat het COA tegen de groep asielzoekers had aangespannen. De asielzoekers willen nog vijf maanden op Ameland blijven, zodat hun kinderen het schooljaar daar kunnen afmaken.

Het COA wil dat ze naar grotere asielzoekerscentra op de vaste wal gaan, omdat de kleine aanvullende opvangcentra te duur zijn. Volgens de kortgedingrechter V. Both heeft het COA aannemelijk gemaakt dat een ontruiming nodig is, omdat het samenbrengen van asielzoekers in grotere centra voordelen heeft.

Eerder bepaalde de bestuursrechter in Leeuwarden al dat het openhouden van de drie aanvullende opvanglocaties op Ameland het COA te veel geld kost. Advocaat L. Klip overweegt in hoger beroep te gaan. Volgens haar kunnen alleen de provincie Friesland en de gemeente Ameland ontruiming nog tegengaan. ,,Als de provincie en de gemeente de opvang vijf maanden betalen, is het COA goedkoper uit.'

Een woordvoerder van het COA verklaart dat de asielzoekers drie dagen de tijd hebben om de opvang te verlaten. Daarna zal tot ontruiming worden overgegaan. Ze hebben dan nog twee dagen de tijd om zich bij een azc te melden. Zo niet dan worden ze uitgeschreven. Ze blijven dan nog wel in de procedure, maar zijn niet verzekerd, krijgen geen zakgeld en hebben geen recht op onderwijs en medische opvang.

Provinciale Staten van Friesland namen gisteren een motie aan, waarin Gedeputeerde Staten werd gevraagd de asielzoekers financieel te steunen, zodat hun kinderen het schooljaar kunnen afmaken. Een groep Amelanders richtte onlangs een steunfonds op voor de asielzoekers.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie/LPF) de asielzoekers op Ameland te hulp komt. Kamerlid De Vries vindt dat de bewindsman de initiatieven van de provincie Friesland en de gemeente Ameland om bij te springen in de extra kosten, zou moeten steunen.

Gerectificeerd

Geding asielzoekers

In het bericht Ontruiming azc's op Ameland mag (6 februari, pagina 3) staat dat het kort geding van de Amelander asielzoekers diende voor rechter V. Both. Rechter was W.K.F. Hangelbroek.