Notities Franse beul geveild

De veertien aantekenboekjes van de Franse beul Anatole Deibler (die in 1939 stierf op weg naar een executie) hebben gisteren bij een veiling in Parijs 85.000 euro opgebracht, vijf keer de verwachte prijs. Deibler, wiens vader en grootvader ook beul waren geweest en die in een carrière van veertig jaar bijna vierhonderd mensen onder de guillotine legde, noteerde op in totaal tweeduizend pagina's plaatsen, data, het weer, de namen en misdrijven van de veroordeelden en details over de processen en de executies. Tot Deiblers dood werden executies in het openbaar uitgevoerd. Van 1939 tot 1977, in welk jaar de doodstraf werd afgeschaft, vonden executies in gevangenissen plaats. D